TIME:2019年5月15日 星期三
用户名 密码: 注册

质量目

当前所 位置:首页 → 质量控 → 质量目


◆ 质量目

           客户的 望就是我们的目标。通过质量系列管理办法,我们能够保证我们的翻译作品符合以下目标: 

         ○ 
语言和 术内容的准确性 

         ○ 专业术 的统一性 

         ○ 完全符 当地的文化传统 

         ○ 按时交 作业

:    k8彩票专业平台   k8彩票开户窗口   手机彩票软件哪个正规   网购彩票正规平台   app彩票软件